Ontwerp

Een tuin ontwerpen is een gezamenlijk proces van de tuinontwerper en u als klant. Wij vertalen uw wensen naar duurzame materialen, perfecte beplanting en een persoonlijk ontwerp. Abee Tuinen weet dat een goede voorbereiding het halve werk is. 

We luisteren naar de wensen van de klant en kijken naar de ruimte. Met een ontwerp-schets brengen we vervolgens alles in beeld. Deze wordt gepresenteerd aan u als klant en in overleg kunen er elementen aan toegevoegd of aangepast worden. Vervolgens gaan we over tot het maken van het definitieve ontwerp.

Zo maken wij samen met u een 
verrassend en passend ontwerp...